Μαρία Καλλιπολίτη: Ορυχάλκινα γλυπτά χύτευσης

pictures 1 - 3 of 3

foundry-01.jpg
536 x 768, 81 KB

foundry-02.jpg
927 x 768, 145 KB

foundry-03.jpg
510 x 768, 104 KB

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.


Web gallery generated Sat Sep 4 12:14:45 2010 with swiggle 0.4.1