Μαρία Καλλιπολίτη: Γλυπτά Ηλεκτρόλυσης

pictures 1 - 8 of 8

elect-sculp-01.jpg
653 x 768, 85 KB

elect-sculp-02.jpg
1024 x 762, 172 KB

elect-sculp-03.jpg
497 x 768, 50 KB

elect-sculp-04.jpg
458 x 768, 86 KB

elect-sculp-05.jpg
728 x 768, 122 KB

elect-sculp-06.jpg
1024 x 727, 187 KB

elect-sculp-07.jpg
945 x 768, 137 KB

elect-sculp-08.jpg
1024 x 680, 262 KB

Επιστροφή στην αρχική σελίδα.


Web gallery generated Sat Sep 4 12:14:45 2010 with swiggle 0.4.1